Toepassing in diverse teelten

Velum Prime heeft als enige nematicide een toelating voor zowel een grondbehandeling als dompeltoepassing. Hiermee biedt Velum Prime een oplossing voor de bestrijding van stengelaaltjes door een preventieve toepassing in het dompelbad. De grondtoepassing is primair gericht op de bestrijding van wortellesieaaltjes. 

Het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans kan met name in de teelt van lelies voor flinke kwaliteitsproblemen aan de wortel en opbrengstderving zorgen. Pratylenchus penetrans vermeerdert sterk in de lelieteelt. Daarbij is lelie erg gevoelig voor dit aaltje waardoor een lage aaltjesaantasting al voor flinke schade aan de wortels zorgt. Naast vruchtwisseling of inundatie kan het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen. Uit onderzoek is gebleken dat Velum Prime een goede werking heeft op Pratylenchus penetrans en een uitstekende aanvulling is in de aaltjesstrategie. 

Bloembollen (grondbehandeling)


  • Pas Velum Prime voor het planten toe door het middel voor het planten gelijkmatig over de grond te verdelen en daarna in te werken tot een diepte van 10-15 cm. Velum Prime kan ook tijdens het planten worden toegepast met daartoe geschikte apparatuur.
  • Pas Velum Prime op percelen met een lage  aaltjesdruk solo toe in een dosering van 0,625 l/ha.
  • Op percelen waar een hoge aaltjesdruk verwacht wordt is het advies om een gecombineerde toepassing uit te voeren met oxamyl of fosthiazaat.

Bloembollen (dompelbehandeling)

Het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci is een quarantaine organisme dat bij een gevonden aantasting kan leiden tot het in quarantaine plaatsen van een partij bollen en in het ergste geval vernietiging ervan. Ditylenchus kan zich vanuit een besmette partij bollen of via de grond eenvoudig verspreiden. Verspreiding is ook mogelijk met het verslepen van grond aan machines en via stof in de schuur.  Wanneer men plantgoed behandelt door middel van een dompeltoepassing dan kan het aaltje zich  verspreiden via het dompelwater. Naast een warmwaterbehandeling zijn er geen andere oplossingen om Ditylenchus te bestrijden beschikbaar. Om verspreiding van aaltjes te voorkomen en het  hoogste resultaat met Velum Prime te behalen, dienen partijen preventief te worden behandeld.
  • Pas Velum Prime toe door middel van een dompelbehandeling voor het planten ter bestrijding van stengelaaltjes.
  • Het plantgoed dient minimaal 15 minuten gedompeld te worden in een concentratie van 0,09% Velum Prime.
  • Langer dompelen bevordert de opname van fluopyram en komt de werking ten goede. 
  • Toepassing in gladiool en grofbollige narcis is niet toegestaan.