Mobiliteit

Velum Prime verplaatst zich in verhouding met andere onderzochte stoffen in mindere mate naar dieper liggende grondlagen onder invloed van neerslag. Uit onderzoek is gebleken dat Velum Prime in de onderzochte grondsoort beschikbaar blijft voor de plant in de wortelzone. Dit in tegenstelling tot de andere onderzochte actieve stoffen.

Tankmix compatibiliteit

Velum Prime kan gemengd worden met alle grondbehandelingsmiddelen zoals o.a. Subliem, azoxystrobine  en fluxapyroxad. Voor meer informatie aangaande mengingen verwijzen we u door naar onze website.

Resistentiemanagement

Fluopyram, de actieve stof van velum Prime is een succinate-dehydrogenase inhibitor (SDHI).  Bij schimmelbestrijdingsmiddelen met dit werkingsmechanisme bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Hou hiermee rekening in het gewasbeschermingsplan en respecteer de FRAC aanbevelingen voor middelen met het SDHI werkingsmechanisme.

Product Stewardship

Naast Velum Prime als grondtoepassing zijn er in diverse teelten producten op basis van fluopyram toegelaten. In het kader van Product Stewardship adviseert Bayer Crop Science om een aantal voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om de emissie naar het milieu van fluopyram bevattende middelen te voorkomen. Kijk voor de maatregelen op de etiketten van desbetreffende producten  of op de website www.agro.bayer.nl.