Uniek, gebruiksvriendelijk en doeltreffend

Sinds lange tijd heeft er op het gebied van aaltjesbestrijding nauwelijks innovatie plaatsgevonden. Naast gewasrotatie,  raskeuze, het gebruik van groenbemesters en bedrijfshygiëne is het gebruik van granulaten nog altijd een belangrijke pijler onder de geïntegreerde aanpak van nematoden. 
Met de komst van Velum Prime hebben telers nu de beschikking over een uniek, gebruiksvriendelijk en doeltreffend  middel om opbrengst en kwaliteit veilig te stellen.

Uniek Velum Prime bevat de actieve stof fluopyram, bekend vanwege de uitstekende eigenschappen als fungicide. De latere ontdekking van de nematicidewerking heeft geleid tot een versneld ontwikkelprogramma voor Velum Prime. De actieve stof fluopyram is al werkzaam bij een zeer lage hoeveelheid per hectare. Velum Prime is het enige nematicide met een werkingsmechanisme uit de groep van de SDHI’s.
Gebruiksvriendelijk Velum Prime is flexibel inzetbaar door middel van een volvelds- of veurbehandeling in de periode voorafgaand aan het planten of door middel van een toepassing in het dompelbad bij de ontsmetting van bloembollen tegen stengelaaltjes. Velum Prime heeft een zeer gunstig veiligheidsprofiel voor de toepasser en is eenvoudig toepasbaar vanwege de vloeibare formulering en lage dosering per hectare.
Doeltreffend Aaltjes die in contact komen met de werkzame stof fluopyram verliezen snel hun beweeglijkheid waardoor er geen schade meer kan worden toegebracht aan de wortels. In onderzoek is aangetoond dat dit effect al plaatsvindt binnen enkele uren na toepassing.