Gewassen & Plagen

Pak het probleem bij de wortel aan

Sinds lange tijd heeft er op het gebied van aaltjesbestrijding nauwelijks innovatie plaatsgevonden. Naast gewasrotatie,  raskeuze, het gebruik van groenbemesters en bedrijfshygiëne is het gebruik van granulaten nog altijd een belangrijke pijler onder de geïntegreerde aanpak van nematoden. 

Met de komst van Velum Prime hebben telers nu de beschikking over een uniek, gebruiksvriendelijk en doeltreffend middel om opbrengst en kwaliteit veilig te stellen. 

Cystenaaltjes

De meest voorkomende cystenaaltjes behoren tot de familie van Heterodera en Globodera en zorgen in veel gewassen wereldwijd voor enorme economische schade. Nadat de eitjes uitkomen penetreert het J2 stadium van de larven de wortels van de waardplant. Na een aantal keer verpoppen en het voortplanten start het vrouwtje de productie van honderden eitjes in het lichaam. Wanneer het vrouwelijk aaltje sterft vormt het lichaam een beschermende cyst rondom de eitjes. Hiermee zijn de eitjes beschermd tegen negatieve klimatologische omstandigheden. Cysten kunnen een aantal jaren overleven in de grond.

Stengelaaltjes

Stengelaaltjes verblijven het grootste deel van de levenscyclus in bovengrondse delen van de plant. Behalve in de stengels komen de aaltjes ook veelvuldig voor in het blad. Het aaltje kan zich bij relatief lage temperatuur goed ontwikkelen. In één generatie legt een vrouwtje tot 500 eitjes. Door deze eigenschappen kan een lage besmetting aan het begin van het seizoen al snel ontwikkelen tot een zware besmetting. Vooral onder koude en vochtige omstandigheden kan een aantasting zich vlot over het perceel uitbreiden. Ditylenchus kan onder droge omstandigheden in rusttoestand overgaan en jaren overleven als aaltjeswol. Larven van het vierde stadium kruipen massaal bij elkaar waarbij de buitenste larven afsterven en de levende larven in de kern van de “wol” beschermen.

Wortelknobbelaaltjes

Wortelknobbelaaltjes zijn obligaat parasitaire aaltjes, zonder waardplant kan  de levenscyclus niet worden voltooid. Alleen het larvestadium J2 kan wortels infecteren en kan korte tijd buiten het wortelstelsel teruggevonden worden.  De larve penetreert de wortel achter de wortelpunt en voltooid de levenscyclus verder in wortel waar de larve een vaste voedingsplek heeft. De schade is zichtbaar door het ontstaan van gallen waardoor transport van vocht en  voedingsstoffen wordt verhinderd.

Wortellesieaaltjes

Wortellesieaaltjes kunnen zowel in de wortel als buiten de wortel overleven. In tegenstelling tot wortelknobbel- en cystenaaltjes hebben wortellesieaaltjes geen vaste voedingsplek. Het schadebeeld kan per aaltjessoort verschillen. De meest voorkomende schadebeelden komen tot uiting als wortellesies of misvorming van de wortels.

Foto wortellesieaaltje, wortelknobbelaaltje en cystenaaltje zijn afkomstig van HLB, foto stengelaaltje is afkomstig van De Groene Vlieg.

Velum Prime biedt bescherming in de teelt van bloembollen

Advies Velum Prime

Etiket Velum Prime

Verango biedt bescherming in de teelt van aardappelen en wortelgewassen

Advies Verango

Etiket Verango